ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:45:00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สามารถยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เท่านั้น

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 11:12:00 น.

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถลงทะเบียนบัณฑิตฯ ได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เท่านั้น

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 11:11:00 น.

หนังสือ เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (สำหรับหน่วยงาน)

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14:20:00 น.

หนังสือ เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (สำหรับบัณฑิต)

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14:16:00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฎิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 19 ตุลาคม 2560 เวลา 16:02:00 น.