ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สามารถยื่นคำร้องได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เท่านั้น

ไฟล์ประกาศ >>>


วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 11:12:00 น.

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถลงทะเบียนบัณฑิตฯ ได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เท่านั้น

ไฟล์ประกาศ >>>


วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 11:11:00 น.