ติดต่อสอบถาม

จ่ายค่าเช่าชุดครุยไม่ทัน สามารถจ่ายทีหลังได้ไหมครับ

พอดีว่าเลยกำหนดการจ่ายค่าชุดครุยมานานแล้วแต่จะขอจ่ายได้มั้ยครับ

วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09:23:00 น.

ลงทะเบียนบัณฑิตไม่ทัน

ในกรณีที่ลงทะเบียนบัณฑิตไม่ทันตามเวลาที่กำหนดและไม่ประสงค์จะร่วมพิธี ไม่ทราบว่าจะสามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตรได้อย่างไรคะ?

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:45:00 น.

คำตอบ

1.

กรณีบัณฑิตประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  สามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่งานทะเบียนของคณะที่ตนเองสังกัด หลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 วันทำการค่ะ

นางสาววรินทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ   : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:42:00 น.

ไม่รับปริญญาบัตร

กรณีลงทะเบียนไม่รับปริญญาบัตรทางมหาลัยจะส่งปริญญาบัตรมาให้ใช่ไหมคะ  ต้องลงทะเบียนที่อยู่อะไรตรงไหนอีกไหมคะ

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:34:00 น.

คำตอบ

1.

กรณีบัณฑิตลงทะเบียนไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  สามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ที่งานทะเบียนของคณะที่ตนเองสังกัด หลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 วันทำการค่ะ

นางสาววรินทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ   : 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:13:00 น.

อยากสอบถาม ผู้ที่จบนักศึกษาวิชาทหาร ปี๕ ใช่ใบแทนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีได้หรือไหมครับ

ครับ จากที่ผมได้จบนักศึกษาวิชาทหารแล้วไปทำคำสั่งไม่ทันแต่ทาง กองทับบก กองกิจการวนักศึกษาวิชาทหาร เขาบอกว่าจะออกใบแทนคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีมาทางมหาวิทยาลัยนครพนม จะสามารถใช้แทนคำสั่งแต่งตั่งว่าที่ร้อยตรีฉบับจริงได้ไหมครับ

วันที่ : 14 ตุลาคม 2561 เวลา 15:53:00 น.

คำตอบ

1.

บัณฑิตสามารถติดต่อกรอกคำร้องที่คณะครุศาสตร์ โดยแนบเอกสารใบแทนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว (หากในเอกสารมีวันที่ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย)  โดยทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเอกสารดังกล่าว และจะแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิตทราบในภายหลังค่ะ 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หมายเลข 042-532-477 ต่อ 702 (ในวันและเวลาราชการค่ะ)

นางสาววรินทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ   : 23 ตุลาคม 2561 เวลา 11:27:00 น.

ใบรับรองในการรับปริญญาเพื่อใช้ในการลางาน

ถ้าอยากได้ใบรับรองในการรับปริญญาเพื่อใช้ในการลางานต้องติดต่อขอรับได้ที่ไหนคะ วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 เวลา 16:52:00 น.

คำตอบ

1.

บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อประกอบการลางานได้ที่  ที่เมนูประกาศที่เกี่ยวข้อง  หัวข้อกำหนดการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  หรือหากหน่วยงานต้องการหนังสือประเภทอื่น รบกวนติดต่อที่หมายเลข 042-532477 ต่อ 702 ในวันและเวลาราชการค่ะ

นางสาววรินทิพย์ กิตติพงษ์ชัยกิจ   : 3 ตุลาคม 2561 เวลา 16:26:00 น.