ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  ภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตทราบต่อไป

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:37:00 น.