เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เปิดให้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 543

ข่าวประชาสัมพันธ์