• มหาวิทยาลัยนครพนม

  • วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 3 คน

เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

เปิดให้อัพเดทข้อมูลการมีงานทำตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39:00 น.

กำหนดการและลำดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09:43:00 น.

การรับชุดครุยวิทยฐานะ

smiley  บัณฑิตสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน และเลขที่ใบจองติดต่อขอรับชุดครุยวิทยฐานะ 

ในวันที่  8 - 9  ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 - 18.00 น. เท่านั้น

ณ  หอประชุมสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) 

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่  คุณฉลาด หมายเลขโทรศัพท์  09-9975-4989

                 


วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:41:00 น.