• มหาวิทยาลัยนครพนม

  • วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 2 คน

เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

เปิดให้อัพเดทข้อมูลการมีงานทำตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39:00 น.