วัน ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560   เวลา   น.


ผู้เข้าใช้ระบบตอนนี้
ออนไลน์ 1 คน
IP 54.196.5.163
   

เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

(ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ตุลาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับชุดครุยวิทยฐานะ

   บัณฑิตสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อรับชุดครุย

ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559   หลังจากการฝึกซ้อมย่อย จนถึงเวลา 19.30 น.

ณ  หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) 


หมายเหตุ :
 มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณฉลาด หมายเลข 099-975-4989  (ในวัน-เวลาราชการ)

โดย : Warning: mysql_query(): Unknown column 'admin_id' in 'where clause' in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 116 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 120 เมื่อ : 06 ธันวาคม 2559 17:26:00 น.

กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558        ในวันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 (ภาคบ่าย) ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  
     กำหนดฝึกซ้อมบัณฑิตในวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2559  โดยประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 อยู่ที่เมนูกำหนดการฝึกซ้อม ค่ะ 

โดย : Warning: mysql_query(): Unknown column 'admin_id' in 'where clause' in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 116 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 120 เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2559 17:46:00 น.

การจองชุดครุยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

 บัณฑิตและมหาบัณฑิต  สามารถชำระเงินค่าจองชุดครุยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ได้ 2 วิธี  ดังนี้

1. ชำระเงิน ณ  สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)  
วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 - 16.30 น.
( จองชุดครุยในระบบ  =>  พิมพ์ใบจองชุดครุยในระบบ    =>  นำไปชำระเงิน ณ สถาบันภาษา ตามวัน-เวลาที่กำหนด )


2. ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย  
วันที่  7 - 20 พฤศจิกายน 2559 
( จองชุดครุยในระบบ  =>  พิมพ์ใบจองชุดครุยในระบบ    =>  นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนด )
หากชำระผ่านธนาคาร  ขอให้บัณฑิตเข้าระบบเพื่อทำการพิมพ์ใบจองและใบชำระค่าชุดครุยแบบใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (แบบเก่าไม่สามารถใช้ชำระเงินทางธนาคารได้)


ราคาการจองชุดครุย
ระดับปริญญาตรี      
เช่าชุด  ราคา  800  บาท   ประกัน  1,000  บาท  รวมชำระ  1,800  บาท
ตัดซื้อ  ราคา  2,000  บาท  ชำระมัดจำ 1,500 บาท  


ระดับปริญญาโท
เช่าชุด  ราคา  1,000   บาท   ประกัน  1,000  บาท  รวมชำระ  2,000   บาท
ตัดซื้อ  ราคา  2,200  บาท  ชำระมัดจำ 1,700 บาท 


ผู้ที่เช่าชุดครุย  จะ
ได้รับเงินค่าประกันคืน 1,000 บาทเมื่อคืนชุดครุยตามกำหนด

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อคุณฉลาด  แพงดวงแก้ว  ที่หมายเลข  099-975-4989 (ในวัน-เวลาราชการ)

โดย : Warning: mysql_query(): Unknown column 'admin_id' in 'where clause' in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 116 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 120 เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559 17:18:00 น.

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  สามารถลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯและจองชุดครุย  ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เท่านั้น  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)

      โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที  

โดย : Warning: mysql_query(): Unknown column 'admin_id' in 'where clause' in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 116 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\inetpub\wwwroot\graduate\lib\function.php on line 120 เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2558 16:38:00 น.

 

เบอร์โทรศัพท์ทะเบียน คณะ/วิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : 042-587100, 042-587279
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 042-503777
คณะเกษตรและเทคโนโลยี : 042-532471
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : 042-587288
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม : 042- 511860
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ : 042-532468
วิทยาลัยการบินนานาชาติ : 088-0135766
วิทยาลัยธาตุพนม : 042-540442
คณะครุศาสตร์ : 042-587181